Актуални Новини

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

колаВ изпълнение на  заповед на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2017 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г., за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение №355 на Министерски съвет от 2016г. се провеждат профилактични прегледи/изследвания с мобилен акушеро-гинекологичен кабинет, които е предоставен по договор на Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица и с него ще бъдат извършени профилактични акушеро-гинекологични прегледи в общината. Прегледите са предназначени за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от обл. Монтана. Мобилната кола ще бъде в двора от 02 ноември до 15 ноември 2017г. Прегледите ще се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 7,30 часа до 12,00 часа на обяд от лекари със специалност по акушерство и гинекология  – д-р Никифор Илиев и д-р Атанас Исусов.

За контакти и информация с МБАЛ – Берковица, телефон 0878852784 или e-mail: mbal_berk@abv.bg.