Актуални Новини

ИЗПЪЛНЕН АНГАЖИМЕНТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА КАЛЕТО

IMG_8723Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов изпълни ангажимета с най-кратък срок от Програмата за Калето, която бе одобрена във връзка с предложени от инициативна група „Заедно за Берковица“, представлявана от г-н Д. Манов, мерки и дейности за подобряване състоянието на парк „Калето.  На разклона за Ловен дом е поставен контейнер тип „Бобър“, който редовно ще се поддържа и обслужва от Комунални дейности. Съоръжението е само за битови отпадъци. Призоваваме да се спазват правилата за изхвърляне на отпадъци, което напълно изключва в този тип контейнери да се изхвърлят строителни материали, зелени и биоразградими отпадъци. Приятелите на природата и екологосъобразния начин на живот могат разделно да изхвърлят своите отпадъци в контейнерите за пластмаса, стъкло и хартия, които се намират в района – на ул.“Калето“ над  Лесотехническа професионална гимназия. Община Берковица продължава работата по реализацията на останалите задачи от програмата за подобряване състоянието на парк „Калето“.