Актуални Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ВТОРА ВНОСКА НА ДАНЪЦИТЕ

Отдел „Местни приходи“ напомня, че срокът за плащане на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства  е до 31.10.2019 г. Плащането на задълженията се извършва на касата на Общинска администрация Берковица – стая 114.