Актуални Новини

ДНЕС ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ С 5 % ОТСТЪПКА

Срокът за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства на целия размер с 5 % отстъпка е до 30.04.2018 г.

Срок за плащане на първа вноска – 30.06. 2018 г.

Срок за плащане на втора вноска – 31.10. 2018 г.

Продължават плащанията за патентен данък.

Срок за плащане на втора вноска – 30.04. 2018 г.

Срок за плащане на трета вноска – 31.07. 2018 г.

Срок за плащане на четвърта вноска – 31.10. 2018 г.

Плащането се извършва на касата на Общинска администрация Берковица – стая  114, намираща се на първия етаж на общината.

Работно време: от 8:30 ч. до 17:00 ч.