Актуални Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ С 5% ОТСТЪПКА

Отдел „Местни приходи и общинска собственост” към ОбА-Берковица напомня, че срокът заплащане на пълния размер на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък за превозни средства с 5 % отстъпка е 30.04.2017 г. Същата дата е и крайният за плащане на втора вноска на патентен данък.

Срок за плащане на първа вноска – 30.06. 2017 г.

Срок за плащане на втора вноска – 31.10. 2017 г.

Продължават плащанията за патентен данък.

Срок за плащане на втора вноска – 30.04. 2017 г.

Срок за плащане на трета вноска – 31.07. 2017 г.

Срок за плащане на четвърта вноска – 31.10. 2017 г.

 

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136