Актуални Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪЦИТЕ

Отдел „Местни приходи“ напомня, че срока за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства  е до 30.06.2019г. Плащането на задълженията се извършва на касата на Общинска администрация Берковица – стая 114.