АКТУАЛНО

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Лого Община Берковица

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 16.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 16.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 12.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 12.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 12.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Изграждане на „Молитвен дом” в УПИ II, кв. 23 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица, общ. Берковица” с възложител СДРУЖЕНИЕ „НОВО НАЧАЛО – БЕРКОВИЦА”публикувано на 21.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „СРЕДНА ГОРА” – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО И ТРОТОАРА, ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕРКОВИЦА ОТ ОТ 280 ДО ОТ 311” с възложител Община Берковица публикувано на 08.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ХАН КРУМ” – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО И ТРОТОАРА, ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕРКОВИЦА ОТ ОТ 975 ДО ОТ 980” с възложител Община Берковица публикувано на 08.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение “Изготвяне на проект за промяна на ОУП За ПИ 03928.153.31 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст „Горна Кория” с възложител Калин Статковпубликувано на 02.03.2023г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Реконструкция на канализационен клон в кв. “Заряница ” – клон по ул. “Калето” от ОК 40 ДО РШП преди МОСТА, гр. Берковица”публикувана на 01.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ 03928.191.6, м. „Голямата ливада”, землище Берковица с отреждане за „Производствени дейности-Фотоволтаична електроцентрала и трафопост”публикувана на 16.02.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Проект за изменение на плана за регулация – урегулиране и отреждане на ПИ 03928.511.2 по КККР на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана”публикувано на 09.02.2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение „Създаване на малинови и ягодови насаждения в землището на с. Бързия и с. Цветкова бара, общ. Берковица, обл. Монтаана, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията” с възложител Константин Георгиевпубликувано на 09.02.2023г.

OБЯВА за инвестиционно намерение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора”, град Берковица”публикувана на 08.02.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение “Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище “Христо Смирненски“ – гр. Берковица“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Мост, находящ се в местността “Лонжара”, град Берковица между ул. “Берковска река”, ул. “Здравец” и проект за подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м на изток и 150 м. на запад по поречието на реката”публикувано на 13.05.2020 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Стара планина, бл. „Пирин” и бл. „Христо Ботев”, УПИ І, кв. 181, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.508.334.1 и 03928.508.334.2“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 74, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.513.282“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, блок „Бор -2“, УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.39“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, блок „Бор -2“, УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.39“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30, УПИ І, кв. 9, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.20“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3 и 03928.510.3.4“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.16.1, 03928.510.16.2 и 03928.510.3.4“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 9, бл. 10 и бл. 11, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.513.278“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Христо Ботев“ № 3, бл. „Звезда“, УПИ І, кв. 65, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.517“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:• УСПЕШНО ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО• НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 17 ГОДИНИ, НАВЪРШВАНИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ -БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-8.6
Актуални Новини

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ВЪРХУ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ/КАНДИДАТИТЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“

Уважаеми съграждани,Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, като се включите в

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (35) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (411) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) изложба (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.