Екология

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Обява за инвестиционно предложение „Мост, находящ се в местността „Лонжара“, град Берковица между ул. „Берковска река“, ул. „Здравец“ и проект за подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“публикувано на 13.05.2020 г.

 

 

1. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Стара планина, бл. „Пирин” и бл. „Христо Ботев”, УПИ І, кв. 181, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.508.334.1 и 03928.508.334.2“
2. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 74, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.513.282“
3. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, блок „Бор -2“, УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.39“
4. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, блок „Бор -2“, УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.39“
5. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30, УПИ І, кв. 9, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.20“
6. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3 и 03928.510.3.4“
7. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.16.1, 03928.510.16.2 и 03928.510.3.4“
8. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 9, бл. 10 и бл. 11, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.513.278“
9.инвестиционно предложение “СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”
10. Инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Христо Ботев“ № 3, бл. „Звезда“, УПИ І, кв. 65, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.517“