Актуални Новини

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че ЦВЕТОСТИН ОГНЯНОВ СТОЯНОВ има следното инвестиционно предложение „Изграждане на  селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и  стаи за обитаване”.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар със стаи за обитаване в ПИ-03928.36.11, местност „Асан Спахийски връх”, землище на град Берковица, община Берковица. Имотът е собственост на възложителя. 
Пълен текст на инвестиционното предложение.