Актуални Новини

ИНИЦИАТИВА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ В УЧИЛИЩАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

На 20.02.2014 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, съвместно с РУ „Полиция“ гр. Берковица и Общински съвет по наркотични вещества гр. Монтана (ОСНВ) стартираха превантивна кампания сред учениците в основните училища и гимназиите в гр. Берковица. Първите посетени  училища бяха II ОУ „Христо Смирненски“ и III ОУ „Иван Вазов“. Гостите от ОСНВ, г-жа Мая Димитрова и г-жа Ваня Александрова, представиха на вниманието на децата презентация на тема „Психоактивните вещества“, след което децата гледаха филма „Марихуана“. Накрая на  учениците бе пусната и презентацията „Зависим-независим“, която е особено въздействаща и представя двете страни на употребата и неупотребата в снимки.

На децата бе дадена възможност не само да задават въпроси, но и да участват активно по време на презентациите. За изявилите се ученици имаше и награди. Всички деца получиха множество материали и брошури. Училищата получиха плакати, представящи нагледно как влияят основните групи наркотични вещества върху органите в човешкото тяло.

В близките дни предстоят кампании и в останалите училища на територията на Общината.