Актуални Новини

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ШЕСТОКЛАСНИЦИ

DSC02740LOGOВ изпълнение на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” на 9 март 2015 г. психолози от Психолабораторията към Институт на психология  на МВР – София извършиха интерактивно обучение (тренинг) на  учениците от 6 клас от Трето ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица.

DSC02737Лекторите от Психолабораторията  г-н Димчо Лишковски и г-жа Маринова представиха на вниманието на учениците обучение на тема „Агресията“.  Дейността е по инициатива на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, партньор по проекта. Проекта се реализира по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04.