Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БЕРКОВИЦА

На 5 ноември 2013 г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе информационен ден, посветен на Енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми,  енергийни източници. Събитието е във връзка с изпълнение на Общинска програма за енергийна ефективност за 2013 г. на Община Берковица.  Участие в инициативата взеха ОИЦ-Монтана с презентации и материали по темата и Общинската мрежа за енергийна ефективност „Екоенергия“. В семинара се включиха представители на фирми, граждани и служители на администрацията. По време на форума Гл. експерт ЕФПП, инж. Мая Горанова представи програмата и Общинския план за енергийна ефективност. Стана ясно, че енергийната ефективност е въведена в Община Берковица през 2003 г. с откриването на бюро в ОбА и създаване на Общински план за въвеждане на енергийна ефективност. Такива мерки са въведени в Първо ОУ „Никола Вапцаров“ и Гимназия „Д-р Иван Панов“.  През 2012 г. са газифицирани училищата и детските градини в Берковица, а в момента започва изпълнението на проект за 1 015 667,77 лв. – „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Берковица  чрез въвеждане мерки за енергийна ефективност“.  В тази насока има подадени за класиране два проекта „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на ДВД с.Бистрилица“  подаден към МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур  на стойност 106 956, 77 лв. и проект „Намаляване на емисиите парникови газове чрез  мерки за енергийна ефективност в Детска ясла, Община Берковица – 2013 год.“, подаден за класиране към Национален доверителен еко фонд  на стойност 266 032 лв. Информационният ден предизвика  интереса,  както на служителите в общината, така и на останалите граждани, които получиха изключително полезни съвети за намаляване на потреблението на енергията в жилищата.На участниците във форума бяха раздадени информационни брошури