Актуални Новини

Информационен ден на тема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

На 09 юли 2012 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в Конферентна зала „ТПП – Враца”, град Враца, Културен дом, ет. 2, пл. „Христо Ботев“/срещу паметника на Христо Ботев, непосредствено до хотел Хемус/ ще се проведе информационен ден за представяне ПРЕД БИЗНЕСА на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Срещата се организира от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и е с цел да се запознаят представителите на българските предприятия и научните среди детайлно с условията и начина на кандидатстване по отворените за набиране на проектни предложения процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Програмата на информационният ден можете да намерите тук.

Вашият коментар