Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО СХЕМА „ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА“

Дирекция „Бюро по труда” Берковица организира информационен ден за реализация на схема “По-близо до работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще се проведе на 20.11.2014 г./четвъртък/ от 10.00 часа в Център „Работа”, стая №205 на дирекцията.

Проектът е насочен към насърчаване географската мобилност на работещите чрез предоставяне на стимули за търсене на подходяща работа, като могат да участват всички новонаети /заети по трудов договор лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. Целта на схемата е да стимулира работодателите за наемане на персонал от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност.