Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 Уважаеми госпожи и господа жители на община Берковица* – с. Черешовица, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Гаганица, с. Бистрилица, с. Боровци, с. Комарево и с. Костенци

МИГ – Западна Стара планина Копрен–Миджур” Ви кани да участвате в информационни срещи за предоставяне на информация за стартирането на набиране на проекти, разясняване на условията за кандидатстване по мерките на Стратегията за местно развитие.  

Вашият коментар