Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

IMG_4336На 18 март 2016 г. Сдружението с общественополезна дейност „МИГ – Берковица и Годеч“ проведе в ДЦ „Камбанка“ информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Представени бяха  възможностите за финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие” за включване на мерки от ПРСР 2014-2020 и други програми в стратегията на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“. Присъстващите се запознаха и с междинните резултати от проучванията на територията за подготовка на Стратегията, както и бяха обсъдени мерки, към които местните заинтересовани страни проявяват интерес. Представени бяха и възможностите за включване в разработваната СМР. На събитието присъстваха членовете на УС на сдружението, съмишленици, потенциални бенефициенти, съграждани и заинтересовани лица от общини Берковица и Годеч.