Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ И ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) организира информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки:

– „Активно включване“ и „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР);

– „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК);

– 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Срещата ще се проведе на 11 октомври 2016 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателна зала на Общинска администрация – Берковица.