Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

На 30 юли 2018 г. в град Берковица се проведе информационна среща на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“, на която присъстваха представители на местния бизнес, земеделски производители, както и активни граждани. Темата на информационната среща беше: Представяне на изменената индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г. и разяснения за предстоящия прием по мярка 19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.

Местната инициативна група планира мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ да бъде първата възможност за финансиране на потенциални бенефициенти, по която ще бъде обявен прием на проектни предложения.