Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

2На 15 септември 2017 г. от 11:00 часа в град Берковица се проведе информационна среща на МИГ – Берковица и Годеч, на която присъстваха 21 човека. Темата на информационната среща беше: разясняване на последните изменения в нормативната уредба, касаещи приема на проектни предложение към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.