Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

Областен информационен център – Монтана  организира информационна среща за представяне на актуални процедури и мерки от програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и изпълнението на оперативните програми до момента – на национално ниво, и в Северозападния район за планиране. Срещата ще се проведе на 23.11.2017 г. във времето 10:00 – 12:00 ч. в Заседателна зала на Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, гр. Берковица.

За допълнителни въпроси: тел. 096/ 587 449.