Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

IMG_0421Областен информационен център – Монтана стартира цикъл от информационни срещи в общините от Област Монтана в периода 27.03.2018 г. – 20.04.2018 г. Първите три срещи се състояха в Берковица, Чипровци и Георги Дамяново. На 29.03.2018 г. бе срещата в Берковица, където екипът на ОИЦ – Монтана предоставяи на присъстващите информация за актуални процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).