Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

Областен информационен център – Монтана стартира цикъл от информационни срещи в общините от Област Монтана. В Берковица събитието ще се проведе на 30.10.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица. На срещата ще бъдат представени актуални процедури и мерки от програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и актуална информация относно новия пакет регламенти и бюджет на многогодишната финансова рамка на ЕС за България 2012-2027 г.