Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-МОНТАНА В БЕРКОВИЦА

Областен информационен център – Монтана ще проведе информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани по ЕСИФ. Срещата ще се проведе на 02.04.2019 г. във времето 10:00 – 12:00 ч. в Заседателна зала на Общината, гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” № 4.

За допълнителни въпроси: тел. 096/ 587 449.