Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА В БЕРКОВИЦА

На 10 октомври  (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Берковица Областен информационен център – Монтана ще представи „Добрите практики – споделеният  успех” .
Участниците ще бъдат запознати с :
–       Конкурс за детска рисунка, организиран от Централния информационен и координационен офис в администрацията на Министерски съвет;

–       Актуални процедури по оперативни програми;

–       Добри практики от Северозападния район за планиране.

Областен информационен център – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС, създадени с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вашият коментар