Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ В МОНТАНА

Информационна среща на тема „Новия програмен период 2014 -2020 г. „ ще се проведе на 2 април  2013 г. в Монтана. Целта на събитието е да бъдат дискутирани, заложените до момента мерки за финансиране на проекти в оперативните програми на новия  програмен период . За участие са поканени представители на всички общини от Северозападен район за планиране, социално-икономически партньори, регионални структури на държавната администрация и неправителствени организации. Срещата се организира от ОИЦ – Монтана със съдействието на мрежата от Областни информационни центрове и  ЦИКО в Администрацията на Министерски съвет.

Вашият коментар