Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-МОНТАНА В БЕРКОВИЦА

IMG_8962На 23 ноември 2017 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица, Областен информационен център-Монтана проведе информационна среща, на която бяха представени актуални процедури и мерки по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и проектите на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г.

С презентация присъстващите бяха запознати с обобщени данни за броя на проектите в 5-те области от Северозападния регион за развитие (СЗР) по Оперативните програми (ОП).

Общият брой на изпълнените проекти за периода 2007 – 2013 г. по Оперативните програми за СЗР е 1020 бр., като най-много те са в област Плевен – 285 бр., следвана от област Враца – 227 бр., област Ловеч – 204 бр., област Монтана – 171 бр. и област Видин – 133 бр.

За програмен период 2007 – 2013 г. по ОП в Област Монтана са изпълнени 171 проекта за малко над 167 млн. лв. Най-много са по ОП „Транспорт”, по която бе финансирано изграждането на околовръстния път на Монтана. Около 46 млн. лв. са инвестирани по ОП „Околна среда”. По тази програма бе изграден „Водният цикъл“ в областния град. На трето място по изплатени средства е ОП „Регионално развитие“ с малко над 38 млн. лева. С тях са ремонтирани и обновени паркове, болници и училища.

Общият брой на проектите за периода 2014 – 2020 г. по Оперативните програми за СЗР е 819 бр., като най-много те са в област Плевен – 260 бр., следвана от област Враца – 209 бр., област Монтана – 142 бр., област Ловеч – 118 бр. и област Видин – 90 бр.

От началото на новия програмен период 2014 – 2020 г. в Област Монтана до края на септември тази година по Оперативните програми са усвоени почти 28 милиона лева и осъществени 142 проекти. Основната част от средствата – 21 млн. лв., са получени по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. По „Региони в растеж” са изплатени близо 2,2 млн. лв.

В областите от СЗР Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен в ПП 2014 – 2020 г. са инвестирани 254 милиона лева. Това представлява 10,64 на сто от всички изплатени в страната средства.

Дискусия предизвика представянето на процентното съотношение на изплатените средства за СЗР спрямо тези за цялата страна. За периода 2007 – 2013 г. те са 69 064 497 лева или 5,69% от тези за страната. За периода 2014 – 2020 г. към края на месец септември 2017 г. те са 253 943 138 лева или 10,64% от тези за страната.