Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – МОНТАНА

img_5853На 11 октомври 2016 г. в заседателната зала на  общината ОИЦ – Монтана проведе информационна среща за представяне на процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители и експерти от ОбА-Берковица, които се запознаха с актуални и предстоящи процедури и мерки като:

– „Активно включване“ и „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР);

– „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК);

– 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР).