Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

img_6313На 14.12.2016 г. Областен информационен център – Монтана проведе информационна среща за представяне на процедури и мерки, които ще бъдат отворени за кандидатстване, съгласно проектите на Индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2017 г. на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).