Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ СЪС ЗАВЪРШВАЩИ УЧЕНИЦИ – ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”

55448433_653183045139939_7323505618680020992_nНа 25.03.2019 г. в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица експерти на ДБТ проведоха поредната информационна среща със завършващи ученици – зрелостници. Петя Христова – началник отдел „Посреднически услуги” в Дирекция „Бюро по труда”- Берковица представи услугите, които предоставя Агенция по заетостта, като бе уточнено, че при регистрация младежите ще получат индивидуален подход и консултации. На срещата присъстваха и Петя Петрова – кариерен консултант към ДРСЗ Монтана, Цветелина Антонова – специалист активиране по проект „Готови за работа” и Елка Петрова – младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица” към Община Берковица. Завършващите бяха информирани и за груповите мероприятия и ателиета за търсене на работа, провеждани в бюрото по труда, които ще помогнат за бъдещото им личностно и професионално развитие. Представен бе официалният сайт на Агеннцията по заетостта и бяха разяснени възможностите за своевременно информиране и търсене на свободни работни места от е-Трудова борса. Младите хора бяха запознати и с възможностите за обучения в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Представена бе и информация за действащите проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, подходящи за младежи до 29 г., както и информация за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Учениците бяха поканени да посетят и кариерния център в Монтана, където ще получат помощ и консултации за своето професионално ориентиране и при избора на учебно заведение, където да продължат образованието си.