Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с писмо на МЗ с изх. N 33-08-2/ 03.02.2012 г. и писмо на Регионална здравна инспекция Монтана с изх. N 03-1-2219 /30.03.2012 г. Община Берковица предприема организиране и провеждане на дезинфекционни мероприятия през пролетно-летния сезон. Те са свързани с недопускане на случаи на заболявания от Денга и Чикунгуня, причинени от азиатски тигров комар, открит и в България в гр. Созопол. Провеждането на противоепидемични мерки целят блокиране изворите на зараза и препятстващи осъществяване механизма на предаване. В Община Берковица ще бъдат предприети конкретни действия, с цел прекъсване цикъла на възпроизводство на летящите насекоми. Дезинсекционните мероприятия ще се проведат на местата, където най-често се среща този вид комари: контейнерни терминали, складове с употребявани автомобилни гуми /основно внос от чужбина/, складове и центрове за търговия с вносен посадъчен материал и декоративни цветя. Информацията “Азиатски тигрови комари в България и потенциални трансмисивни инфекциозни болести, които те пренасят” е публикувана на сайта на РЗИ Монтана.

 

Вашият коментар