Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Според сведенията на официалната страница на Регионална здравна инспекция – Монтана за разпространението на COVID-19 в областта, заболяемостта от коронавирусна инфекция на 14-дневна база в община Берковица за 26.01.2022 година е 1738.97 на 100 000 души. Хоспитализираните лица в „МБАЛ – Берковица“ ЕООД са 14.
В днешния ден няма деца, ученици и персонал в детски и учебни заведения на територията на община Берковица, поставени под карантина.
Предвид пандемичното разпространение на COVID-19 е задължително отговорното спазване на разписаните от здравните органи мерки и стриктно съблюдаване на противоепидемичните правила.