Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого община Берковица

По информация, предоставена на официалната страница на РЗИ Монтана, заболяемостта от COVID-19 на 14-дневна база в община Берковица за 18.01.2022 година е 1446.02 на 100 000 души. Хоспитализираните лица в “МБАЛ – Берковица” ЕООД са 15.
Поради положителни резултати за COVID-19 инфекция на деца и персонал в детски и учебни заведения под карантина са поставени 19 ученици от 7. клас в 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров” – Берковица и 1 учител и 2 деца от Детска градина „Детелина” – с. Замфирово.
Общинска администрация – Берковица регулярно извършва контролни проверки за съблюдаване на противоепидемичните правила в обекти с обществено предназначение – образователни институции, търговски обекти, заведения за обществено хранене и развлечение. Създадена е необходимата организация при посещение на Общински пазар – Берковица за недопускане струпването на хора. Осигурени са средства за дезинфекция.
Предвид усложнената епидемична обстановка следва да се спазват указаните от Министерството на здравеопазването мерки и да се подхожда отговорно към опазване здравето и живота на всички.