Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Заболяемостта от COVID-19 на 14-дневна база в община Берковица за 20.01.2022 година е 1452.26 на 100 000 души. Хоспитализираните лица в „МБАЛ – Берковица“ ЕООД са 16.
Поради положителни резултати за COVID-19 инфекция на деца и персонал в детски и учебни заведения под карантина са поставени 10 деца и 2 лица от персонала в Детска градина „Пролетна дъга” – град Берковица.
Комисия от Общинска администрация – Берковица периодично извършва контролни проверки в обекти с обществено предназначение – образователни институции, търговски обекти, заведения за обществено хранене и развлечение, за съблюдаване на противоепидемичните мерки. Създадена е нужната организация за недопускане струпването на хора при посещение на Общински пазар – Берковица. Осигурени са препарати за дезинфекция.
Предвид усложнената епидемична обстановка следва да се спазват указаните от Министерството на здравеопазването мерки и да се подхожда отговорно към опазване здравето и живота на всички.