АКТУАЛНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА” СЪГЛАСНО ДОГОВОР  № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, СХЕМА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

33На 17.09.2015 г. бе подписан договор № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” за спечеления от Община Берковица проект  „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица“ на ОП РЧР 2014 – 2020 г. Бенефициент е Община Берковица. Целта на проекта е да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда. Общата стойност на проекта е 496 846,00 лева. Продължителността му е 22 месеца.

В рамките на настоящия проект Община Берковица е доставчик на социална услуга за създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга за хора с увреждания. Създадени са условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот на лица с увреждания в подходяща и близка до семейната среда. Дадена е  възможност за подкрепа и достъп до всички социални услуги, разкрити в общността. Подобри се качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване; Създадоха се работни места за лицата, полагащи грижи  за близките си с увреждания; Насърчиха се равните  възможности и разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността; Приложи се  индивидуализиран подход на социална подкрепа с цел постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с увреждания. Всяко лице получи равни възможности за социално включване в естествена за него среда, получавайки индивидуална грижа и подкрепа. На лицата с различни видове трайни или частични увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот, както и самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си, да поддържат хигиената в дома си и изпитват затруднения при самообслужване е осигурено високо качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и интелектуално развитие.

Със стартиране на дейностите по проекта през 2016 г. бяха подадени 98 заявления от кандидат-потребители и 82 заявления от кандидати за лични асистенти. Всички кандидати бяха оценени и класирани, като резултатите бяха публично обявени за информация на гражданите. Класираните кандидати за лични и социални асистенти преминаха въвеждащо и поддържащи обучения. Ежемесечно членовете на екипа за управление на Проекта в Община Берковица изготвят документи, свързани с трудовите правоотношения на личните и социални асистенти – трудови договори, заповеди за освобождаване, заповеди за отпуски и др., начисляват, изплащат и декларират в НАП възнагражденията на личните асистенти, извършват вътрешен мониторинг в домовете на обслужваните лица с цел проследяване качеството на предоставяната услуга, информират обществеността относно дейностите по Проекта,  изготвят необходимите справки и отчети по Проекта.

За ползване на социалната услуга  по Проект „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”има още много потребители от целева група, които оценени и класирани и са включени в списъка на чакащите.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.

 

Проект  №  BG05M9OP001-2.002-0075C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ремонт пътна настилка с. Балювица
Актуални Новини

РЕМОНТИРАНИ СА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ПЪТНАТА НАСТИЛКА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ – ОТКЛОНЕНИЕ С. БАЛЮВИЦА

Приключи ремонтът по изкърпване на асфалтовата настилка на общински път MON 2007 – отклонение с. Балювица, Община Берковица. Дейностите включват

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания – Берковица отбеляза подобаващо 3 декември – Международния ден на хората с увреждания „Добре дошли

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.