Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

Държавна агенция за закрила на детето откри Националната телефонна линия за деца 116 111.

Чрез линията децата могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.

Консултантите, които отговарят на позвъняванията, са психолози и педагози. Те са специалисти с богат опит в работата с деца и семейства. Готови са да изслушат и да подкрепят обаждащия се, а споделеното на линията остава поверително.

Националната телефонна линия за деца 116 111 е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск, тъй като има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „ Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН.

Всяко дете, което търси подкрепа и иска да бъде изслушано, може да се свърже денонощно с Националната телефонна линия за деца 116 111.  Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже на горепосочения телефон.

От месец юни 2021 година ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.

Допълнителна информация е достъпна на официалната страницата на телефонната линия на следния електронен адрес https://www.116111.bg/.