Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 Г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 03.09.2021 г. от 11:30 до 17:00 часа в сградата на общинска администрация Берковица – на входа срещу ЦАО, на всички участници в предстоящото преброяване ще бъдат раздадени необходимите материали за преброяването, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти, служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка, както и защити, които показват, че картата е автентична. На всеки преброител ще бъде връчен  договор с предварително определени преброителни участъци.

Приканваме всички участници в преброяването да се явят на обявената дата 03.09.2021 г., а при невъзможност – на 07.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г. МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ