Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Лого община Берковица

На основание чл.6, ал. 10, т.1 от Наредбата за ОВОС, предоставям за срок от 14 дни за изразяване на становища за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковица” .