Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Възложител : Българска православна църква – Видинска митрополия и „ВРЕЩИЦА“ АД

Инвестиционно предложение за изграждане на: Предприятие за преработка на биологично сертифицирани плодове и зеленчуци, билки, диворастящи, гъби.

Информация за инвестиционното предложение.