Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАВЪРШВАЩИ УЧЕНИЦИ – ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ” ГР. БЕРКОВИЦА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА НА 30.04.2018 Г.

received_1893138934050339На 30.04.2018 г. от 14.00 ч. в Гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица бе проведена информационна среща със 16 завършващи ученици – зрелостници. Петя Христова – началник отдел „Посреднически услуги” в Дирекция „Бюро по труда” – Берковица представи услугите, които предоставя Агенция по заетостта, като бе уточнено, че при регистрация младежите ще получат индивидуален подход и консултации. На срещата присъстваха преподавателките г-жа Николинка Йорданова и г-жа Петрана Лендова, Цветелина Антонова – специалист активиране по проект „Готови за работа”  и Елка Петрова – младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица” към Община Берковица. Завършващите бяха информирани и за груповите мероприятия и ателиета за търсене на работа, провеждани в бюрото по труда, които ще помогнат за бъдещото им личностно и професионално развитие. Представен бе официалният сайт на Агеннцията по заетостта и бяха разяснени възможностите за своевременно информиране и търсене на свободни работни места от е-Трудова борса. Младите хора бяха запознати и с възможностите за обучения в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Представена бе и информация за действащите проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, подходящи за младежи до 29 г., както и информация за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.