Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА ОБЩА ТРУДОВА БОРСА ОТ ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – БЕРКОВИЦА

 

SKM_C224e19041912061_0001Днес, 19.04.2019 г., в 10:00 часа  в Детски център „Камбанка” в гр. Берковица директорът на Дирекция «Бюро по труда» Берковица – Лина Маринова откри Обща трудова борса по проект № BG 05M90P001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”.  Това е 31-та поред трудова борса, организирана от Агенцията по заетостта за месец април 2019 г. от предвидените 104 подобни събития през годината.

В трудовата борса взеха участие 11 работодатели, които презентираха дейността на фирмите си и обявиха  общо  56 свободни работни места на първичния пазар на труда. Обявените работни места са в областта на селското стопанство и преработващата промишленост, съответно сезонни работници в земеделието, дозировчик абразиви, received_407666706690644термист, машинен оператор, банциг и  други.

В трудовата борса участва и представител на Военно окръжие – Монтана, който запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване за професия «Войник», за служба в доброволния резерв, както и обучение на български граждани без военна подготовка в курсове за начална или специална военна подготовка.

20190419_101504 (2)В събитието се включи и представител на Кариерен център към ДРСЗ гр. Монтана, който презентира услугите, предлагани от центъра и дейността на Държавно предприятие «Българо-германски център за професионално обучение».

Трудовата борсата бе посетена от 82  търсещи работа лица от община Берковица.

Участниците в трудовата борса – работодатели и търсещи работа лица бяха запознати с действащите процедури по  Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» – проект «Нова възможност за младежка заетост» и за стартиралият на 1 април прием на заявления по проект «Ваучери за заети лица». Присъстващите получиха информация и за свободните финансови средства, с които разполага ДБТ – Берковица по насърчителни мерки за работодатели и безработни лица.

Община Берковица е страна участник – работодател на Общата трудова борса по проект № BG 05M90P001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”, и във връзка с това получи благодарствено писмо от г-жа Лина Маринова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица.