Актуални Новини, Новини

Информация за проведена обща трудова борса от Дирекция ”Бюро по труда” Берковица

На 15.05.2015 год.  в 10.30 часа  в залата  на  „Малък салон” на Читалище ”Иван Вазов”  гр. Берковица Директорът  на ДБТ – Берковица  г-жа Лина Маринова откри обща трудова борса.
Трудовата борса е шестдесет и втора поред от началото на 2015 година от организираните от  Агенцията по заетостта  трудови борси.            
В трудовата борса взеха участие 11 работодатели, които презентираха дейността на фирмите си и обявиха  общо  105  свободни работни места на първичния пазар на труда. Обявените работни места са за сезонни работници  в селското стопанство,   в т. ч.   полевъдни работници –  в ягодопроизводство и малинопроизводство, камериерка, обслужващ работник промишлено производство, шивачи и други. 
В трудовата борса участва и представител на Областен военен отдел Монтана, който запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване за професия «Войник», за служба в доброволния резерв, както и обучение на български граждани без военна подготовка в курсове за начална или специална военна подготовка.
Трудовата борсата бе посетена от 110  търсещи работа лица от община Берковица.
Участниците в трудовата борса – работодатели и търсещи работа лица бяха запознати с възможностите за кандидатстване по проект «Нова възможност за младежка заетост» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Работодателите бяха запознати  и с услугите, които предлага Кариерния център към Дирекция »Регионална служба по заетостта» Монтана по проект »Кариерно развитие на заети лица» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».