Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

Уведомяваме работодателите, засегнати от Ковид кризата, че имат възможност да заявят потребностите си от работна сила до кмета на Община Берковица до 17:00 часа на 16.05.2022 г. включително, за включване в Програмата за заетост на областна администрация и съответно Програмата за заетост на Община Берковица. За да се даде тласък на местното развитие, е важно програмата да адресира мерки в сектори с потенциал за растеж.

Заявление в свободен текст следва да подадете в Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, ЦАО (Център за административно обслужване), партер до 17:00 часа на 16.05.2022 година.