Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛОЩАД „ЙОРДАН РАДИЧКОВ”“

Ремонтните дейности по изпълнението на проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков”“ се изпълняват съобразно изготвения проект и по план. Извършените строително-монтажни работи към момента са следните: демонтирана е съществуващата настилка и старите плочки. Демонтирани са пейките, кошчетата, линейните дървени пейки и фонтанa. Направена е основа от трошен камък (трошенокаменна настилка) и е насипана хумусна почва. Направено е трасиране на кабелна линия и изтегляне на кабел в стълбовете и в тръбите. Монтирани са стоманено тръбни стълбове за парково осветление. Демонтирани са старите каменни бордюри (пред сградата на Общинска администрация – Берковица) и са монтирани нови бетонови бордюри.

За обекта – площад „Йордан Радичков“ – е предвидено подмяна на съществуващата настилка, изграждане на осветление, както и озеленителна и паркоустройствена част.

Настоящата чешма до шадравана ще остане на същото място.

Проектът предвижда  също подмяна на настилки с изцяло нови естествени  материали, направа на нови алеи с пейки и демонтаж на вече съществуващите, подмяна  и направа на ново парково осветление, подмяна на ВиК инсталациите и направа на нов фонтан в началото на източната част от площада, обособяване на  цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове по дендрологичен проект, направа на  настилка  на площадното пространство от два вида естествени плочи и павета с вградено осветление, направа на два броя цветарници (кръгли), монтаж на пейки от дърво и от метал, както и съоръжения за осигуряване достъп на хора с двигателни увреждания.