Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛОЩАД „ЙОРДАН РАДИЧКОВ”“

Ремонтните дейности по изпълнението на проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков”“ се изпълняват съобразно изготвения проект и по план. За обекта – площад „Йордан Радичков“ – е предвидено подмяна на съществуващата настилка, изграждане на осветление, както и озеленителна и паркоустройствена част.

На мястото на настоящата чешма до шадравана ще бъде обособено пространство и ще бъде поставена друга чешма. Проектът предвижда  също подмяна на настилки с изцяло нови естествени  материали, направа на нови алеи с пейки и демонтаж на вече съществуващите, подмяна  и направа на ново парково осветление, подмяна на ВиК инсталациите и направа на нов фонтан в началото на източната част от площада, обособяване на  цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове по дендрологичен проект, направа на  настилка  на площадното пространство от два вида естествени плочи и павета с вградено осветление, направа на два броя цветарници (кръгли), монтаж на пейки от дърво и от метал, както и съоръжения за осигуряване достъп на хора с двигателни увреждания.