Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕУСТАНОВЕНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПЛ. “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” – БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

Със заповед от 22.12.2022 година, началникът на ДНСК е постановил спиране на работата на Държавната приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на обект „Реконструкция на площадно пространство в град Берковица“ до набавяне на изисквани от тях документи, като същевременно е изпратено писмо до РДНСК – Монтана за извършване на проверка и забрана за ползване на строежа поради това, че не е въведен в експлоатация.
РДНСК – Монтана е издал заповед за забрана за ползване на площада, която е оспорена от Община Берковица по отношение на забраната за ползване и допуснатото предварително изпълнение пред Административен съд – Монтана.
Оспорената заповед е на производство в Административен съд – Монтана и предстои разглеждане на делото по същество. Поради допуснатото предварително изпълнение на заповедта е преустановено електрозахранването и водоподаването към обекта до постановяване на решение на съда.