Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА “ЛАЧЕНИ ОБУВКИ”

читалище-лачени обувки

По искане на кмета Димитранка Каменова във връзка с провеждане на фестивала „Лачени обувки“ в Берковица, бе проведена среща с Георги Красимиров – Герасим (композитор), един от основателите на фестивала, Петя Генова – Председател на НЧ „Иван Вазов – 1872“, Берковица, Иван Павлов – Секретар на НЧ „Иван Вазов – 1872“, Берковица и служители от Общинска администрация – Берковица, отдел „Култура“.
Срещата беше изключително ползотворна, като бяха обсъдени идеи за нова визия, която не само да възвърне и обогати имиджа и облика на детския фестивал, но и да запази формата, като се придържа към регламента, утвърден през годините.
Фестивалът ще има за цел да даде поле за изява на талантливи деца по един съвременен начин. Единодушно бе взето решение да бъде даден рестарт на „Лачени обувки“ през 2024 година. Организирането на подобно събитие изисква огромен ресурс, идеи и не на последно място адаптиране към новите тенденции за провеждане на подобни мероприятия, наложени през последните години. Следващата насрочена среща за уточняване на регламента, по който ще стартира организацията за провеждане на фестивала през 2024 година, ще се проведе през месец май.