Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

nap-800x450

 

 

 

 

Относно: Програмата за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани.

Националната агенция за приходи организира кампания по уведомяване на задължените лица /земеделски стопани/ за деклариране на получената безвъзмездна финансова помощ /субсидия/ от ДФЗ през 2018 г. чрез изпращане на електронни съобщения на физически лица в т. ч. и еднолични търговци, с чиито електронни адреси разполагаме и уведомяване по телефона на лицата, които не са предоставили електронни адреси в НАП, но имат посочени телефони за контакти.

Вече можете да проверите точния размер на изплатените Ви суми през 2018 г. от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Електронната справка по ЕГН е достъпна в интернет на адрес https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160::.

Тези средства са доход за Вас и трябва да бъдат вписани в годишната Ви данъчна декларация за доходите, която подавате в НАП до 30 април 2019 г. Не забравяйте, че освен субсидиите, получени от ДФЗ, в декларацията се включват и всички други облагаеми доходи, включително тези от продадената от Вас селскостопанска продукция.

Ако вече сте подали данъчна декларация, но по някаква причина сте пропуснали да посочите част от получените от ДФЗ суми, можете да подадете коригираща декларация до 30 април 2019 г. Подробна информация за това какви данъци и осигуровки се дължат от земеделските стопани вижте на https://nap.bg/document?id=18377.

За допълнителна информация можете да ни потърсите в работно време на телефон 0700 18 700 или в офиса на НАП по постоянния Ви адрес. Ще се радваме да  помогнем при деклариране на доходите Ви.