Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – МОНТАНА

От началото на месец септември 2018 г. Националната агенция за приходите стартира програма, насочена към спазване на данъчно-осигурителното законодателство от регистрираните земеделски стопани. Извършена съпоставка показа, че над 50 000 земеделски стопани не са декларирали получените от тях субсидии в размер на над 120 млн. лева в национален мащаб. За територията на Монтана област, какъвто е териториалният обхват на Офис на НАП Монтана и в частност община Берковица, цифрите са съответно: 42 земеделски стопани с недекларирани 80 000 лв. Всички тези земеделски стопани са известни на приходната агенция и ще бъдат поканени доброволно да декларират и внесат дължимите данъци и осигуровки. В помощ на клиентите Националната агенция по приходите е разработила подробен информационен материал, който предоставя до заинтересованите лица – земеделски стопани.

Брошура на НАП