Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А.ЦЕНОВ“- СВИЩОВ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов информират всички заинтересованите лица, че по повод пандемията и извънредното положение свързано в COVID-19, с решение на Академичния съвет на Стопанска академия през следващата академична 2020/21 година студентите от първи курс ще бъдат безплатно настанявани в реновирани студентски общежития. По същото време партньор на Стопанска академия, ЗАД“ Булстрад Виена Иншурънс Груп” обяви, че ще поеме годишните такси за следващата академична година на приетите студенти в специалност „Застраховане и социално дело“. Очакват се и други организации да обявят такива стипендии.

Във връзка с новите възможности за кандидатстване се обръщаме към Вас с молба да разпространите информацията до заинтересованите лица. В обобщен вид сред нашите предимствата са:

– Актуално портфолио от пазарноориентирани образователни продукти по „ИКОНОМИКА“ и „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“, предлагани в РЕДОВНА, ЗАДОЧНА и ДИСТАНЦИОННА форма на обучение.

– Диплома и европейско дипломно приложение, ПРИЗНАТИ в Европейския съюз, САЩ и Канада.

– БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ В РЕНОВИРАНИ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ през първата година от обучението на студентите от първи курс, редовна форма, прием 2020 г.

– Годишните учебни такси на приетите в специалност „Застраховане и социално дело“ за учебната 2020/21 год. ще бъдат покрити от ЗАД“ Булстрад Виена Иншурънс Груп”. Очакват се и други организации да обявят такива стипендии.

– Кандидат-студентите, които са участвали в наши Национални ученически състезания/Конкурси за есета, получават Сертификат, който им дава правото да бъдат приети в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в ПРЕДПОЧИТАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!

Повече информация,  брошура за прием 2020 г. и онлайн кандидатстване на следната страница: https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/predimstva-bakalavar

Това е линк за видеоклипа за Общежития 2020

https://drive.google.com/file/d/1oQwSJPqJQ922tZDA3l5DnMrAw5JkCdKL/view?fbclid=IwAR2tcIQNi8N-KaXq-z5yTnqeL2Jx3iGqkRx0zPGnxlDIfehwJbDxP0dBnYo

Приложено можете да разгледате и флаерите с подробна информация за специалности, магистърски програми и актуални възможности за обучение в Стопанска академия.

Flaier 2020-1Flaier 2020-2SA2020-Flyer Kontakti