Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Относно провеждане на информационна среща във връзка с дейността и целите на Националния иновационен фонд, 01.07.2019 г. /понеделник/, 14:00 часа.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) в партньорство с Българска стартъп асоциация (BESCO) и Микрофинансираща институция „Джобс“, група към Българска банка за развитие, ще проведат на 1 юли 2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала № 1 на Областната администрация в Монтана информационна среща, в рамките на която ще запознаят присъстващите с дейността и целите на Националния иновационен фонд.

Ще бъдат представени новите финансови продукти на Микрофинансираща институция „Джобс“, сред които и кредит Easy Start, осигуряващ до 25 000 евро без гаранция за стартиращи микро и малки предприятия, земеделски производители, физически лица и неправителствени организации.

От Българска стартъп асоциация ще презентират дейността си като начин за взаимодействие между стартъпите и държавата.