Актуални Новини, Новини

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Берковица

На основание чл.6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС, се предоставя за срок от 14 дни за изразяване на становища настоящата информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на ябълкови насаждения в землищата на с. Гаганица, общ. Берковица и на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“ с Възложител „Екотерра“ ЕООД.